Boeren,burgers en buitenlui:

WIE HEEFT DE LEKKERSTE WICHTERS?DOE MEE! EN WIN EEN FLES LIKEUR VAN “DE TÚT VAN EASTERMAR” !!

Op de laatste open dag van It Griene Nest op 28 september wordt er een wichterwedstrijd gehouden!
Het gaat daarbij om de vraag wie de grootste,mooiste èn lekkerste wichters heeft.
De wichters worden in drie catagiorien ingedeeld en gekeurd:

  • de grootste:doorsnede van de wichter in centimeters,gemeten in de breedte
  • de mooiste:gelet wordt op wichterkenmerken zoals kleur,vorm en vrij van roest,gom,vraat e.d.
  • de lekkerste:gelet wordt op wichterkenmerken, zoals de smaak(zoet,zuur,bitter),geur en rijpheid

In elke klasse ontvangt de winnaar een fles likeur van “de Tút van Eastermar”.

ZO KUNT U MEEDOEN:

  • er moeten minstens 20 wichters worden ingeleverd
  • de wichters moeten van dezelfde boom geplukt zijn
  • er is geen leeftijdsgrens,iedereen mag meedoen!
  • elke inzending moet voorzien zijn van een naam,adres en woonplaats,telefoonnummer en eventueel het e-mailadres van de deelnemer
  • de prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld en ontvangen hun prijs in overleg;de namen van de winnaars worden ook in het blad “Oer” vermeld.

LET OP! LET OP! LET OP! GROTE INLEVERACTIE WICHTERS!!!

Op de open dag van 28 september kunt u ook WICHTERS inleveren.
Wij betalen €1,50 per kilo voor mooie,verse wichters!

U kunt de WICHTERS inleveren bij:
Blauwebessen-Kwekerij Jelle Sixma
op It Griene Nest in Sumar,Bosweg 1a.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.detutvaneastermar.nl of bellen naar: (06) 539 00 424 of (0512) 47 20 24.
De WICHTERS mogen eventueel ingevroren aangeleverd worden,verpakt per kilo en voorzien van naam en adres, en zullen ter plekke op kwaliteit gecontroleerd worden.